AGENTURA GALIUM DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE ODBORNÉ AKTIVITY JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT? FOTOGRAFIE
 
GALIUM
domácí péče, s.r.o.
Bubenská 21
170 00 Praha 7

WEBovský počítadlo

Kontaktujte nás kdykoliv, záznamník a e-mail  jsou stále k dispozici. Osobně s námi můžete hovořit až v odpoledních hodinách, od rána jsme na návštěvách u našich nemocných.

NABÍDKA SLUŽEB AGENTURY GALIUM

Poslední aktualizace:  20. 10. 2007

TELEFON:
266 712 312
(v nepřítomnosti 
záznamník)
MOBIL: 732 302 074
 
 galium@centrum.cz

     GALIUM zajišťuje odborné výkony zdravotních sester v rodinách.       Práci zdravotní sestry pacient neplatí, vyúčtujeme ji vaší zdravotní pojišťovně!


Vážení přátelé, 

dovolte, abychom se představily: jsme zdravotní sestry, které založily soukromou agenturu a věnujeme se domácí péči. To znamená, že svou sesterskou práci vykonáváme přímo v domácnostech našich klientů. Jsme vybaveny tak, abychom doma mohly píchnout injekci, změřit tlak, odebrat krev, udělat převaz či jiný výkon, podobně jako sestry v nemocnici nebo na středisku. 

Chápeme, že nemocný člověk je podrážděný, duševně labilní a zvlášť starší pacient nemoc špatně snáší. Když se ke stresu, který nemoc přináší, přidá úzkost z nemocničního prostředí, jde jistě o velmi náročnou situaci.  Naše služba Vám nabízí možnost dřívějšího návratu domů z nemocnice, často může nemocný absolvovat doléčení doma, u své rodiny. Samozřejmě, pokud to dovolí lékař a pod dohledem zkušené sestry. 

Víme, jak nepříjemné je čekání ve zdravotnických zařízeních. Proto Vám také nabízíme, že výkony zdravotní sestry zařídíme u Vás doma a v čase, který si s námi dohodnete. Skutečně nemusíte čekat před laboratoří na odběr nebo před ordinací na změření krevního tlaku. 

Chceme pomáhat i těm z Vás, kteří se staráte o nemocné rodiče či prarodiče. Máte svou práci, svoji rodinu a přece chcete poskytnout svým blízkým vše, abyste jim učinili závěrečná léta života pohodlná a spokojená. Zkuste nám zatelefonovat, třeba najdeme cestu, jak naše asistenční služba může Vám a Vašim blízkým být ku prospěchu. 

Někdy přicházejí i velmi těžké chvíle v životě. Jste informováni o konečné a definitivní diagnóze někoho za svých milých a lékařská věda už je bezmocná. Věřte, že známe tyto přetěžké starosti, a že Vám můžeme nabídnout pomoc: domácí hospicová péče je rovněž v nabídce našich služeb. Jsme schopny poskytnout nemocným v závěru života kompletní sesterský servis doma a citlivou, odborně zdatnou službou pomáhat i v těchto posledních chvílích.  

Agentura má smlouvy se zdravotními pojišťovnami, což znamená, že naše služba je pro nemocné zdarma, pacient ani jeho rodina nic neplatí, účet předložíme Vaší pojišťovně. Podmínkou však je, aby  s naší péčí souhlasil a ordinoval ji praktický lékař.  

Také můžete požádat o služby, které zdravotní pojišťovny nehradí, pak ovšem jde o službu placenou.  Samozřejmostí je, že při této službě budete seznámeni s ceníkem a náš vzájemný vztah bude podložen smluvně. 

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala, i když naše služby teď právě nepotřebujete. Přejeme Vám vše dobré, hodně zdraví a kdykoli by to bylo potřebné, zavolejte.  Jsme přesvědčeny, že se zařadíte mezi naše maximálně spokojené klienty.

                                                                                                                                       Vaše agentura GALIUM  

 

 

Ještě maličkost. K 1. lednu 2005 jsme se staly právnickou osobou, a sice společností s ručením omezením.      Ustály jsme nerovný zápas s předpisy a byrokracií a zkušenosti i nevšední zážitky z této akce vám svěříme,       ale ještě stále nás tento přerod příliš zaměstnává...

   


PERSONÁLNÍ  OBSAZENÍ AGENTURY:

ZDRAVOTNÍ SESTRY

 

 

 

 

SMLOUVY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI:

Agentura GALIUM má smluvní vztahy s

                111                Všeobecnou zdravotní pojišťovnou                                   

                207                Oborovou zaměstnaneckou pojišťovnou zaměstnanců bank a pojišťoven

                222                Českou národní zdravotní pojišťovnou

                201                Vojenskou zdravotní pojišťovnou

                211                Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR

                217                Zdravotní pojišťovnou Metal - Aliance