• Můj počítač


    Také máte rádi poÄítaÄe nebo se v poÄítaÄích vůbec nevyznáte? Pokud bych mÄ›la mluvit sama za sebe, tak poÄítaÄe pro mÄ› byly vždycky opravdu veliký problém. Nedokázala jsem pochopit ani to, což jsme se uÄili ve druhém roÄníku stÅ™ední Å¡koly. Bylo to pro mÄ› opravdu hodnÄ› složité, protože jsem ani neumÄ›la pořádnÄ› zacházet se základními vÄ›cmi poÄítaÄe. My jsme totiž doma poÄítaÄ vůbec nemÄ›li. Nebyli jsme vůbec bohatá rodina, byli jsme spíše chudí, takže jsem se doma ani nemohla pÅ™ipravovat na další hodinu. Bylo to opravdu hodnÄ› složité a já jsem si Å™ekla, že když pÅ™ežiji alespoň roÄník ze ÄtyÅ™kami z informatiky, tak to pro mÄ› bude naprosto ideální.

    Ráda se uÄím.

    Protože jsem se opravdu bála, že díky informatice a další informaÄní technologii propadnu a nebudu dál pokraÄovat ve studiu. Jinak celkovÄ› studium mÄ› moc bavilo a taky jsem mÄ›la skvÄ›lé známky. Když tedy opominu informatiku a poÄítaÄe, kde jsme se uÄili opravdu složitÄ› informaÄní technologii a další poÄítaÄové úkony. Opravdu nechápu, jak ostatní spolužáci tohle vÅ¡echno mohli umÄ›t. PozdÄ›ji, když už to zaÄalo být akutní a já jsem si myslela, že opravdu neudÄ›lám zkouÅ¡ky z informatiky, tak jsem se svěřila své paní uÄitelce.

    Někdy je to složité.

    Paní uÄitelka se úplnÄ› zhroutila, pak na mÄ› koukala a myslela si, že už každý student má doma nÄ›jaký poÄítaÄ. Pokud ne nÄ›jaký skvÄ›lý, tak alespoň starý, kde by se mohl ÄlovÄ›k procviÄovat a dÄ›lat různé úkony, které jsme brali ve Å¡kole. Já jsem paní uÄitelce Å™ekla a svěřila jsem se jí, že doma nemáme nic a nemám se kde douÄovat různé vÄ›ci, které dÄ›láme právÄ› tady ve Å¡kole. Paní uÄitelka mi tedy dovolila, abych se po Å¡kole aspoň dvÄ› hodiny vÄ›novala na Å¡kolním poÄítaÄi, abych si dozvÄ›dÄ›la různé informace a abych se za dva dny mohla nachystat také na písemku a na testy, které jsme dÄ›lali právÄ› v informatice. Byla jsem paní uÄitelce vdÄ›Äná a jenom díky tomu, že jsem dostala z testu trojku.