• Výhrubníky a výstružníky pro finální strojírenské operace

  Kdybyste se zaměřili na nějaké filmy starší produkce na téma průmyslové revoluce devatenáctého století, byli byste možná udiveni, jak obsáhlé znalosti již tehdy lidé měli, co se týče hutnictví železa, výroby oceli a slévání či obrábění kovových součástí ve strojírenské výrobě. Oslovit vás mohou dokonce i animované filmové pasáže, například známý titul „Tajemství ocelového města“, z jehož scénáře až běhá mráz po zádech.

  ozubené kolo

  Devatenácté století předznamenalo dlouhou éru vývoje strojírenské produkce na celém světě a dotklo se i zhotovování válcových otvorů, jednoho z nejčastějších typů obrábění. Všichni jistě dobře znáte vrták, světoznámý nástroj, který se vyskytuje téměř ve všech domácnostech. Elektrické vrtačky a vrtáky nejsou ničím neznámým ani pro děti a ty se také s těmito stroji a nástroji seznamují z hlediska strojírenství a školního pracovního vyučování mezi prvními.

  strojírenská výroba

  Vrták ovšem zhotoví otvor poměrně nepřesný. Na první pohled to tak markantní není, ale pokud byste chtěli otvor využívat pro vzájemný kontakt s další součástkou, například pohyb ocelového válečku uvnitř válcové díry, vrták na to stačit nebude. Vyvrtaný otvor bude mírně excentrický (osově nesouměrný), spíše eliptický a poměrně hrubého povrchu. Musíte na to jít jinak a po předvrtání vrtákem nasadit přesnější nástroj – výhrubník.

  Výhrubníky nástrčné 221414 https://www.i-nastroje.cz/Vyhrubniky-nastrcne-221414-c31_110_4.htm již patří do základní výbavy strojírenských provozů včetně údržby a zámečnických dílen. Jedná se o nástroje s více obvodovými břity, které již zhotovují jemnější a přesnější otvor, než vrták s pouhými dvěma protilehlými břity. A je-li zapotřebí ještě přesnější otvor, po vyhrubování se pak na finální operaci použije výstružník. Výhrubníky a výstružníky jsou nástroje, velmi rozšířené v přesném strojírenství, u nás například v automobilovém a leteckém průmyslu.