• Být online


    V dneÅ¡ní dobÄ› je naprosto normální, že hodnÄ› lidí je online. Pokud nevíte, co tím myslím, že lidé jsou online, tak vám tohle ihned Å™eknu, že lidé jsou tÅ™eba na poÄítaÄi stále online. Jsou tam tÅ™eba úplnÄ› každý den. Já se tomu nedivím, protože dneÅ¡ní doba opravdu nahrává tomu, aby lidé byli online každý den. A víte proÄ jsou lidé online každý den. Tohle je z toho důvodu, aby právÄ› si mohli povídat se svými přáteli, se svými přáteli a kamarády a nebo také se zbytkem rodiny.

    I dÄ›ti používají poÄítaÄ.

    A znám ale opravdu hodnÄ› lidí, kteří tohle odsuzují. Kteří nechtÄ›jí, aby jejich dÄ›ti anebo také jejich známí a přátelé Äi zbytek rodiny, aby byly stále online. Abych se pÅ™iznala, tak já vůbec na tom nevidím nic Å¡patného, absolutnÄ› nic. Já si myslím, že je to právÄ› dobÅ™e, protože je lepší, když lidé alespoň udržují vztahy takhle online, než kdyby byli úplnÄ› sami, protože mnoho lidí také zůstává nÄ›kdy úplnÄ› samotných a je to potom velice smutné. Lidé jsou potom psychicky úplnÄ› na dnÄ›, takže si myslím, že když je ÄlovÄ›k online a online si povídá s přáteli nebo s rodinou, tak je to podle mého názoru naprosto ideální stav. Pořád je lepší tohle, než aby byl ÄlovÄ›k sám. Já také, když jsem byla v nemocnici a byla jsem tam asi mÄ›síc a půl, tak jsem také byla ráda, že jsem mÄ›la u sebe poÄítaÄ a také mobilní telefon.

    Hodně lidí si povídá s lidmi online.

    Byla jsem tam také skoro nonstop online. SamozÅ™ejmÄ›, když jsem zrovna nespala a nebo nemÄ›la jsem nÄ›jaké vyÅ¡etÅ™ení, ale stejnÄ›, když jsem pÅ™iÅ¡la z nÄ›jakého vyÅ¡etÅ™ení, tak jsem tÅ™eba mÄ›la už pÄ›t a nebo deset zpráv. Tohle mÄ› opravdu hodnÄ› bavilo, protože jsem byla v nemocnici, která byla osmdesát kilometrů vzdálena od mého bydliÅ¡tÄ› a od mých přátel. Takže je logické, že za mnou nemohli tÅ™eba dva lidi dennÄ› chodit. A moje maminka za mnou jezdila dvakrát týdnÄ› a moje kamarádka jednou týdnÄ›. Jinak jsem s nimi právÄ› online udržovala kontakt takhle s více kamarády a také se zbytkem rodiny. Takže tÅ™eba když jsou lidé, kteří stále nadávají na to, že lidé jsou online, tak podle mého názoru k tomu mají také důvod. Je logické, že bych radÄ›ji byla takhle fyzicky tváří tvář s přáteli, ale když to jednoduÅ¡e nejde, tak potom je lepší mít poÄítaÄ a být online.