• Jaké jsou dnes možnosti pro přepravu zvířat autem


  Pokud vlastníme nÄ›jakého domácího mazlíÄka, může se velmi snadno stát, že i jeho potÅ™ebujeme nÄ›kam pÅ™evézt autem, aÅ¥ už nÄ›kam na výlet, tÅ™eba do psího parku, nebo i jen k veterináři. Je vÅ¡ak jasné, že pes není ÄlovÄ›k, a to je nutné mít pÅ™i jeho pÅ™evozu na pamÄ›ti.

   

  V první Å™adÄ› je tu fakt, že pes nechápe, proÄ se nemůže zrovna v danou chvíli s řidiÄem mazlit, nebo mu tÅ™eba vlézt na klín, když doma to dÄ›lá běžnÄ›. Zde to samozÅ™ejmÄ› pÅ™edstavuje znaÄné ohrožení bezpeÄnosti provozu. Proto je potÅ™eba zabezpeÄit, aby se nÄ›co takového nemohlo stát.

   

  i pes musí obÄas cestovat autem

   

  Dále je tu fakt, že se zvíře volně se pohybující po autě v případě nárazu změní v podstatě ve vystřelenou kouli. O tom, že to pro něj nedopadne dobře, a že tím může ohrozit i další lidi, asi není potřeba se příliš zmiňovat. Je tedy nutné přijmout příslušná opatření.

   

  Jedním z nich je speciální pás pro zvířata, který se pÅ™ipne na obojek Äi postroj. To vÅ¡ak není příliÅ¡ vhodné Å™eÅ¡ení, neboÅ¥ psa příliÅ¡ omezuje – ten potÅ™ebuje mít možnost si lehnout, zvláštÄ› pÅ™i delší cestÄ›.

   

  většina aut není uzpůsobena na přepravu zvířat

   

  Mnohem lepší se tedy jeví mříž, oddělující kufr od zbytku auta. Pes se pak veze v kufru, kde má dostatek místa a kde je možné mu dát i pohodnou deku. To je ideální zejména pro velká plemena, která zabírají hodně místa.

   

  JeÅ¡tÄ› modernÄ›jším Å™eÅ¡ením je pak speciální psí přívÄ›s. Jedná se o přívÄ›s speciálnÄ› vyrobený pro pÅ™epravu psů. Ti v nÄ›m mají jak vÄ›trání, tak i klimatizaci. Navíc tak nemohou nijak ohrozit Å™idiÄe. Jediné, co chybí, je přímý kontakt, neboÅ¥ nebudete vÄ›dÄ›t, zda se zvířetem zrovna nÄ›co není. VÄ›tÅ¡ina z nich to vÅ¡ak zvládá v pořádku.

   

  AÅ¥ už si vÅ¡ak vyberete kterýkoliv způsob, mÄ›jte na pamÄ›ti, že je nutné mít v první Å™adÄ› na mysli bezpeÄnost, a hned za tím pohodlí zvířete. To jsou dvÄ› podmínky, ze kterých byste nemÄ›li za žádných okolností slevit, aÅ¥ už kvůli sobÄ›, nebo kvůli svému zvířeti.